රට යන්න පැය 72 කට පෙර පී.සී.ආර් කළ යුතු බවට වූ නියමය ආණ්ඩුව යළි ආපසු හකුළා ගනී.

රට යන්න පැය 72 කට පෙර පී.සී.ආර් කළ යුතු බවට වූ
නියමය ආණ්ඩුව යළි ආපසු හකුළා ගනී.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටව යෑමට පැය 72කට පෙර අනිවාර්යයෙන් සිදුකළ යුතු පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණය එම නියමය පනවා පැය 72ක් ගතවීමටත් පෙර අත්හිටුවා ඇත. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත් රසායනාගාරවලින් නියමිත කාලය ඇතුළත පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බැවින් එම අවශ්‍යතාව අත්හිටුවීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

රටින් පිටවීමට ප්‍රථම සියලුම ගුවන් මගීන් අවසන් පැය 72ක් ඇතුළත ලබාගත් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ වාර්තා ගුවන්තොටුපොළ වගකිවයුතු අංශ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේ නියමය පනවන ලද්දේ පසුගිය ඔක්තෝබර් 18 වැනිදාය. එදින පස්වරු 6.00 සිට එම නියෝගය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවට ගුවන්තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගම් සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ජී.ඒ. චන්ද්‍රසිරි ‘අරුණ’ට එදින තහවුරු කළේය.

•නයන තරංග ගමගේ / aruna E paper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views