මාදම්පේ මාළු කඩේ හෙට වසාදමයි

කහවත්ත, මාදම්පේ මාළු වෙළෙද මධ්‍යයස්ථානය හෙට දින (22) වසා දැමීමට තීරණය කළ බව ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ප්‍රියන්ත බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views