මාකඳුරේ මධුෂ්ගේ අතීත කතාව

නම – සමරසිංහ ආරච්චිගේ මධුෂ් ලක්ෂිත නොහොත් “මාකඳුරේ මධුෂ්” (විවාහක දෙදරු පියෙකි.) 

උපන්දිනය – 1979 පෙබරවාරි 24 

ලිපිනය – මාතපානවත්ත, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

මවත් පියාත් එකම සහෝදරයාත් සමග මාතර කඹුරුපිටියේ ජීවත් වු මධුෂ්ට සිය මෑණියන් අහිමි වන්නේ යම්තම් වයස අවුරුදු අටක් පමණ වනවිටය. 1988-89 වර්ෂයේ එවකට දකුණු පළාත තුළ දැඩිව පැවැති තහනම්

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 Views