මදූෂ්ගේ අවසන් කටයුතු අද?

වෙඩි හුවමාරුවේදී ඝාතනයට ලක්වූ මෙරට ප්‍රභල සංවිධානාත්මක අපරාධකල්ලි සාමාජිකයෙක් වන මාකඳුරේ මදූෂ්ගේ අවසන් කටයුතු අද දිනයේදී සිදුකිරීමට නියමිතව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views