බෙල්ජියම නව කොරෝනා සුනාමියක් ආසන්නයේ

බෙල්ජියම මේ වනවිට නව කොරෝනා වසංගත සුනාමියක් ආසන්නයේ පසුවන බව එරට සෞඛ්‍ය ඇමති ෆ්‍රෑන්ක් වෑන්ඩෙන්බ්‍රොයුකේ පවසයි. එරට තුළ අලුතින් වාර්තා වන නව කොරෝනා ආසාදිතයන් පිරිසගේ දරුණු ඉහළ යාමත් සමඟ මෙම තත්ත්වය උදා වී තිබෙන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියි.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views