දුරගමන් සේවා දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් අවලංගු කෙරේ

කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් දුර ගමන් සේවා දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් නැවත දැනුම් දෙනතුරු අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා ලංකාදීපයට පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views