දීඝවාපිය හා මිහින්තලය චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණය ඇරඹේ

දීඝවාපිය හා මිහින්තලය යන චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව නැගෙනහිර පළාත තුළ පිහිටි පුරාවිද්‍යාත්මක උරුම කළමනාකරණය පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව හෙට (22) පෙරවරුවේදී දීඝවාපිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමත්, 24 දා මිහින්තලය චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමත් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

The post දීඝවාපිය හා මිහින්තලය චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණය ඇරඹේ appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 Views