“ද්විත්ව පුරවැසිභාවය නරක දෙයක් නෙවෙයි. ප්‍රභාකරනුත් තනි ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්; එයා හොදයි ද..?” සුරේන් රාඝවන්

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය නරක දෙයක් නෙවෙයි.
ප්‍රභාකරනුත් තනි ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්; එයා හොදයි ද..?”
සුරේන් රාඝවන්

මේ යුගය ගෝලීය යුගයක් බැවින්, පුරවැසි භාවය පිළිබද ප්‍රශ්නය මේ යුගයේ දී අදාල නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුරේන් රාඝවන් මහතා පවසයි.

යමෙකු ද්විත්ව පුරවැසියෙකු නොව, රටවල් තුනක පුරවැසි භාවය ලැබූවකු වුවද තමන්ට එය අදාල නැති බවත් ඔහු පවසයි.

තනි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය හිමිව තිබූ පුද්ගලයන් මේ රටට විශාල හානි සිදු කර ඇති බව පවසන මන්ත්‍රීවරයා, ප්‍රභාකරන්ට හිමිව තිබුණේ ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසි භාවය පමණක් බවද පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views