ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් කෝවිඩ්වලින් බේරාගැනිමට උපදෙස්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ප්‍රජාව කෝවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මුදවා ගැනිමට ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යායේ අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒම උපදෙස් මාලාව පහතින් දැක්වේ.

The post ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් කෝවිඩ්වලින් බේරාගැනිමට උපදෙස් appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views