ගම්පහ පීඩාවට පත් තව ත් පවුල් දෙලක්ෂයකට රජයෙන් සහන

COLOMBO (News 1st) – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල තවත් පවුල් දෙලක්ෂයකට රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහන් ප්‍රදීප් විතාන මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1050 ක මුදලක් වැයවන බවය. පවුල් 72000 ක් සඳහා රුපියල් 5000 දීමනාව ගෙවීම ඊයේ දිනයේ ආරම්භ කළ […]

The post ගම්පහ පීඩාවට පත් තව ත් පවුල් දෙලක්ෂයකට රජයෙන් සහන appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post ගම්පහ පීඩාවට පත් තව ත් පවුල් දෙලක්ෂයකට රජයෙන් සහන appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views