කෝවිඩ් ආසාදිත අවහල් සේවකයෙකු නිසා කඩුවෙල ස්ථාන කිහිපයක් වැසේ

කෝවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිත වූ බවට හඳුනාගෙන ඇති කඩුවෙල අවහල් සේවකයෙකු කඩුවෙල නගරය ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයකම ගැවසීම හේතුවෙන් එම ස්ථාන හඳුනාගෙන තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බව තලංගම පොලීසිය පවසයි.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views