කෝටි දෙකක මත්පෙති ප්‍රංශයෙන් පාර්සල් කර එවලා

ප්‍රංශයේ සිට කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව වෙත පාර්සල් කර එවා තිබූ මත්පෙති තොගයක් බාරගැනීමට පැමිණි කාන්තාවක් සමග රේගු මත්ද්‍රව්‍ය පාලන අංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, අතිරේක රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුනිල් ජයරත්න මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views