කොළඹ කොටුව පොලීසියේ රාජකාරී තාවකාලිකව නතර කෙරේ

මාධ්‍යවේදියා ::

කොළඹ කොටුව පොලිස් ස්ථානයේ සාමාන්‍ය රාජකාරී අද සිදු නොවන බව පොලිස් මාධ්‍ය නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

පොලිස් මාධ්‍ය නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ, සේවා ලබා ගැනීම සඳහා පිටකොටුව හෝ කොම්පඤ්ඤ වීදිය පොලිස් ස්ථානවලට යන ලෙස ජනතාවට යන ලෙසයි.

The post කොළඹ කොටුව පොලීසියේ රාජකාරී තාවකාලිකව නතර කෙරේ appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views