කුලියාපිටියේ විභාග ලියන සිසුන්ට බාධාවකින් නෑ – විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5 කට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබුණ ද උසස් පෙළ විභාග…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views