කුරුණෑගල රෝහලේ උපස්ථායිකාවකට කොරෝනා

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ තැලසීමියා රෝග ප්‍රතිකාර ඒකකයේ සේවය කරන උපස්ථායිකාවකට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අනාවරණය වී ඇත.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 Views