කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ටාශ 5ක් හුදකලා කෙරේ

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ටාශ 5ක් හුදකලා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දන්වා සිටිනවා.

ඒ අනුව අගලවත්ත සහ පාලින්ද නුවර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ වල පහත සඳහන් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම්දෙන තුරු හුදකළා කෙරෙනු ඇත.

The post කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ටාශ 5ක් හුදකලා කෙරේ appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views