ඉන්ටර්සිටි කෝච්චිවල සෙනග හොඳටම අඩුයි ගමන්වාර කිහිපයක් අවලංගු කෙරේ

අඩු මගී ඉල්ලුම හේතුවෙන් අද (21) දිනයේ සිට නගරාන්තර දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් නතර කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී රංජිත් පද්මලාල් මහතා කියා සිටියේය. රට තුළ පවතින කොරෝනා අවදානම හේතුවෙන් නගරාන්තර දුම්රියවල දෛනිකව ගමන් කරන මගීන් ප්‍රමාණය විශාල ලෙස අඩු වී ඇති බව   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views