ඇඳිරිනීතිය ඇති ප්‍රදේශවල උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග කටයුතු ගැන නිවේදනයක්

ඇඳිරිනීතිය පණවා ඇති ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර උසස් පෙළ විභාග කටයුතු හා 5 ශිෂ්‍යත්ව විභායේ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාවේ සිටින ගුරුවරුන්ට ඒ සඳහා ලබා දී ඇති පත්වීම් ලිපිය හා තම ජාතික හැඳුනුම්පත ඇඳිරිනීති ප්‍රවේශපත්‍රයක් ලෙස භාවිත කරමින් ගමන් කිරීමට අවස්ථාව දී ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

එමෙන්ම විභාග අපේක්ෂකයන් හට තම ජාතික හැඳුනුම්පත හා විභාග ප්‍රවේශපත්‍රය භාවිත කරමින් විභාග කටයුතු සඳහා ඉදිරිපත්විය හැකි බවයි දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

එම නිවේදනය පහතින්,

The post ඇඳිරිනීතිය ඇති ප්‍රදේශවල උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග කටයුතු ගැන නිවේදනයක් appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views