ආනවිලුන්දාව රැම්සා තෙත් බිමට නැවතත් තර්ජන

ආරච්චිකටුව ආනවිලුන්දාව රැම්සා තෙත් බිමට අයත් පිංකට්ටිය ප්‍රදේශයේ ස්ථානයක් ඩෝසර් කරමින් කුඹුරක් සකස් කරමින් සිටි පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගත් බව ආනවිලුන්දාව වනජීවී කාර්යාලය පවසනවා.

මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි පුද්ගලයෙක් වන අතර මොහු අක්කරයකට අධික භූමි ප්‍රමාණයක් හෙළි කර තිබෙනවා.

මෙම පුද්ගලයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

The post ආනවිලුන්දාව රැම්සා තෙත් බිමට නැවතත් තර්ජන appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views