අද ආසාදිතයන් 109ක් / පෑලියගොඩ මාළු වෙළදසලින් 49ක්

අද දිනය තුල මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 109ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරින් 49 දෙනකුම වාර්තාවන්නේ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views