வட மாகாணத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு விசேட அறிவுறுத்தல் – வைத்தியர் ஆ.கேதீஸ்வரன்

பொதுமக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் நிர்வாகத்தினர் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சுகாதார நடைமுறைகள் பற்றி மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர், வைத்தியர் ஆ.கேதீஸ்வரன் அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளார்.

Source link

The post வட மாகாணத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு விசேட அறிவுறுத்தல் – வைத்தியர் ஆ.கேதீஸ்வரன் appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views