மீண்டும் சேவைகளை ஆரம்பித்த கோட்டை பொலிஸ் நிலையம்

தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட கொழும்பு, கோட்டை பொலிஸ் நிலையத்தின் சேவைகள் கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்டதன் பின்னர் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views