புதிய அரசியலமைப்புக்கான இடைக்கால திருத்தமே 20ஆவது திருத்தம் – தினேஷ் குணவர்த்தன

ரணில் விக்ரமசிங்க 19 ஐ ஏற்படுத்தி சமஷ்டி அரசியலமைப்பொன்றையே மேற்கொள்ள முயற்சித்தார் என அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views