பிரதமர் தலைமையில் அலரி மாளிகையில் நவராத்திரி விழா!

பிரதமர் தலைமையில் அலரி மாளிகையில் நவராத்திரி விழா! ஆன்மீகத் துறையிலும் நற்பண்பிலும் மேம்பட வேண்டுமாயின், அனைத்து பிரஜைகளும் மத அனுட்டானங்களைச் சரிவரப் பின்பற்றுபவர்களாக இருக்க வேண்டும் என

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views