நமல் ராஜபக்ஷவின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளராக பாலிந்த விக்ரமசிங்க நியமனம்

விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர் நமல் ராஜபக்ஷவின் வன்னி மாவட்டத்திற்கான ஒருங்கிணைப்பு செயலாளராக பாலிந்த விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views