சோமாலியத் தலைநகரில் குண்டுத் தாக்குதல்

சோமாலியாவின் மொகடிஷுபகுதியில் குடிவரவு மற்றும் இயற்கைமயமாக்கல் சேவையின் தலைவரை இலக்கு வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலில் இருவர் உயிரிழந்ததுடன்,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

51 Views