கொவிட் தொற்று இல்லாதொழிக்கப்பட்டு, சீர் சிறப்போடும் வாழ்ந்திட நவராத்திரி விழாவில் பிரதமர் வாழ்த்து..!

ஆன்மீகத் துறையிலும் நற்பண்பிலும் மேம்பட வேண்டுமாயின், அனைத்து பிரஜைகளும் மத அனுட்டானங்களைச் சரிவரப் பின்பற்றுபவர்களாக இருக்க வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views