கொரோன வைரஸ் தொற்றுநீக்கி திரவம் விசுறும் நடவடிக்கை இன்று மட்டக்களப்பில் முன்னெடுக்கப்பட்டது .

கொரோன வைரஸ் தொற்றுநீக்கி திரவம் விசுறும் நடவடிக்கை இன்று மட்டக்களப்பில் முன்னெடுக்கப்பட்டது . தற்போது நாட்டில் கொரோன வைரஸ் பரம்பல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views