குரவரவு, குடியகல்வு திணைக்களத்தின் விசேட அறிவிப்பு

2020.10.19 ஆம் திகதி தொடக்கம் குடிவரவு, குடியல்வு திணைக்களத்தின் பிரதான அலுவலகத்தின் மூலமும், அதேபோன்று மாத்தறை, வவுனியா,

Source link

The post குரவரவு, குடியகல்வு திணைக்களத்தின் விசேட அறிவிப்பு appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views