கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்டவுள்ள கோட்டை பொலிஸ் நிலையம்

கொழும்பு, கோட்டை பொலிஸ் நிலையத்தில் தற்காலிகமாக சேவைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகல், சேவைகளை பெற வரும் நபர்கள் புறக்கோட்டை கொம்பனித்தெரு பொலிஸ் நிலையங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views