கம்பஹா மாவட்டத்தின் ஊடாக பயணிப்போருக்கான முக்கிய அறிவித்தல்…!

தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்படவுள்ள கம்பஹா மாவட்டத்தின் ஊடாக பயணிப்பதற்கு வாகனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views