‘அரசாங்கம் பொறுப்பற்று செயற்படும் பட்சத்தில் நாட்டு மக்கள் பாடம் கற்பிப்பார்கள்’: குணதாச அமரசேகர

அரசியலமைப்பின் 20 ஆவது திருத்தம் தொடர்பில் பொதுமக்களும் மத தலைவர்களும் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views