அபாயகரமான நிலையை எட்டியுள்ள இந்தியாவின் காற்றின் தரம்

தலைநகர் டெல்லி மற்றும் ஏனைய வடக்கு நகரங்களில் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் காற்றின் தரம் வேகமாக மோசமடைந்துள்ளமையினால் இந்தியாவில் காற்று மாசுபாடானது அபாயகரமான நிலையின‍ை எட்டியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views