5 ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கும் திட்டம் இன்று முதல்

கொவிட்-19 நெருக்கடியால் கம்பஹா மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 72,245 குடும்பங்களுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கும் திட்டம் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.

Source link

The post 5 ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கும் திட்டம் இன்று முதல் appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views