20 ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනය පාර්ලිමේන්තුවට

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනය මීට සුළු වේලාවකට පෙර කථානායක, මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

59 Views