සෙල්ලම් කරමින් සිටි සිඟිත්තා ඇළට වැටී මියයයි

බකමුණ යාය 6 ඉහළ කොටසේ පදිංචි අවුරුදු 1 මාස 4ක් වයසැති පිරිමි දරුවකු දියේ ගිලි මිය ගොස් ඇතිබව බකමුණ පොලිසිය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views