සැකකරුවෙකු සඟවාගෙන සිටි බවට නීතිඥ ගම්මන්පිළ කළ ප්‍රකාශය නීතිඥ ප්‍රජාවටම කැළලක්

බලශක්ති අමත්‍ය නීතිඥ උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබූ අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිත සැකකරුවෙකු දින 35ක් තමා සඟවාගෙන සිටි බවට කළ ප්‍රකාශයට ඔහුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව නීතිඥ ෂෙහාර හේරත් මහතා පවසයි.

එය නීතිඥවරයෙකු ලෙස සිදුකල අතිශය බරපතල ප්‍රකාශයක් බව ඒ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය වෙත යොමු කළ බවත් ඒ මහතා පවසයි.

නීතිඥවරයෙකු ලෙස අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිළ සමාජයට ලබා දෙන මෙම වැරදි පූර්වාදර්ශය හෙලා දකින අතර එම ප්‍රකාශය නීතිඥ ප්‍රජාවටම කැළලක් බව ද නීතිඥ ෂෙහාර හේරත් සඳහන් කරයි.

නීතිඥ උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබුනේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිත සැකකරුවෙකු දින 35ක් තමා සඟවාගන…

Posted by Shehara Herath on Monday, October 19, 2020

අපි මධුමාධව මාසයක් සඟවාගෙන හිටියා මේක නරිනාටකයක් වගේ තමයි

අපි මධුමාධව මාසයක් සඟවාගෙන හිටියාමේක නරිනාටකයක් වගේ තමයි – අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල

Posted by Newshub.lk on Saturday, October 17, 2020

The post සැකකරුවෙකු සඟවාගෙන සිටි බවට නීතිඥ ගම්මන්පිළ කළ ප්‍රකාශය නීතිඥ ප්‍රජාවටම කැළලක් appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views