විස්ස ගැන සොයා බැලීමට සමගි ජන බලවේගයන් කමිටුවක්

විසිවැනි සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව සිදු කරන සංශෝධන සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිර්දේශ පිළිබද අධ්‍යයනය කර කරුණු වාර්තා කිරීමට සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views