විස්ස ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කථානායක පාර්ලිමේන්තුවට කියයි

විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය තමන්ට ලැබී ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.

එහි වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අදාළ බවත් බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත කළ යුතු බව දැනුම් දී ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.

වගන්ති කිහිපයක් ජනමත විචාරණයට තුඩු දී ඇති නමුත් කමිටු අවස්ථාවේදී සංශෝධනය කිරීම මගින් එය බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත කළ හැකි බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇති බව ඔහු පැවැසීය.

The post විස්ස ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කථානායක පාර්ලිමේන්තුවට කියයි appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views