වැලි මිල අඩු කිරීමට වැලි ප්‍රවාහනයේදී දුම්රිය යොදා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි සිට කොළඹට වැලි ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා දුම්රිය යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මූලික සාකච්ඡාවක් ඊයේ (19දා) මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විනි.

මෙම සාකච්ඡාවට වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ, මහවැලි කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත්, ප්‍රවාහන නියාමනය, බස් ප්‍රවාහන සේවා සහ දුම්රිය මැදිරි සහ මෝටර් රථ කර්මාන්ත පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම,දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි

මහවැලි කලාපයන්හි සිට කොළඹ නගරය සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වලට වැලි ප්‍රවාහනය, සඳහා දැනට යොදා ගනු ලබන්නේ ලොරි රථ වන අතර, එහිදී ප්‍රවාහනය සඳහා අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බව මෙම සාකච්ඡාවෙදී අනාවරණය විය.

වැලි ප්‍රවාහනය සඳහා දුම්රිය යොදා ගැනීමෙන් සහන දායක මුදලකට වැලි වෙළඳ පොළ ට, නිකුත් කිරීමට හැකි බව සාකච්ඡාවට සහභාගී වී සිටි නිලධාරීහූ අමාත්‍යවරුන්ට පෙන්වා දුන්හ.

එමෙන්ම ලොරි රථ මඟින් වැලි ප්‍රවාහනය කිරීමේ දී , මාර්ග අනතුරු ඉහළ යාම, පාරිසරික බලපෑම, ඉන්ධන සඳහා ඉහළ පිරිවැයක් දැරීම, මහාමාර්ග විශාල වශයෙන් අබලන් වීම හමුවේ හැකිතාක්, විකල්ප භාවිතා කිරීම සුදුසු බව සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු කෙරිණි.

The post වැලි මිල අඩු කිරීමට වැලි ප්‍රවාහනයේදී දුම්රිය යොදා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 Views