වැල්ලම්පිටිය මාළු ව්‍යාපාරිකයකුට කොරෝනා

 වැල්ලම්පිටිය, කොටුවිල, හල්මුල්ල ප්‍රදේශයේ මාළු ව්‍යාපාරිකයකුට කොරෝනා ආසාදිත වී ඇති බවට ඊයේ (19) තහවුරු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ ආරංවිමාර්ග පවසයි. ආසාදිත ව්‍යාපාරිකයා 45 හැවිරිදි පුද්ගලයකු බවත්   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views