වැඩ කලේ නැතත් මේ මාසේ පඩියත් අපිට හම්බවෙනවා, අපි ආයෙත් නැගිටින්නම්, පුංචි කාලයක් දෙන්න !

බ්‍රැන්ඩික්ස් සේවිකාවගේ සංවේදි සටහන

කොවිඩ් 19 වෛරසය නැවතත් අප රට තුළ ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟින් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views