ලෝකය ඉදිරියේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට එක නීතියක් එලියට එක නීතියක් කියලා

නිසි සෞඛ්‍ය නිර්දේශ පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන මීටරයක පරතරය සහිතව පිහිටුවා නැවත රැස්වීම ආරම්භ කරන ලෙස විපක්ෂ නායකවරයා ඉල්ලා සිටියත් කථානායකවරයා එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අවස්ථාවේදී කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ද මුඛ ආවරණ පැළඳ නොසිටින බවත් ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතර මීටරයක පරතරය නොමැති බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එය පෙන්වා දීමෙන් අනතුරුව කථානායකවරයා මුඛ ආවරණය පැළඳගත්තේය.

එහිදී කොරෝනා වෛරසය මැඬපැවැත්වීම සඳහා රජය විසින් පැනවූ රෙගුලාසි උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව තුළ ක්‍රියාත්මක කරවීමට කථානායකවරයා අසමත් වීම පිළිබඳ තමන් කණගාටුවට පත්වන බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළේය.

එහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සමඟ විපක්ෂ නායක උණුසුම් සංවාදයක් ඇති වූ අතර එම සංවාදය පහතින්

පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ එක නීතියක් එලියේ තව නීතියක්.

පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ එක නීතියක් එලියේ තව නීතියක්.

Posted by Newshub.lk on Monday, October 19, 2020

The post ලෝකය ඉදිරියේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට එක නීතියක් එලියට එක නීතියක් කියලා appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views