ලෝකයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තාගත වර්ධනයක්

ලෝකයේ දෛනික නව කොරොනා ආසාදන සංඛ්‍යා අඛණ්ඩව ඉහළ යයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views