ලක්ෂ 12 ක මත්කුඩු ගල්කිස්සෙන්

ගල්කිස්ස සයුරු පුර මහල් නිවාස සංකීර්ණය අසළ දී රුපියල් ලක්ෂ 12 කට ආසන්න වටිනා හෙරොයින් මත්කුඩු සමඟ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අද (20) අත්අඩංගුවට ගත් බව ගල්කිස්ස කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන අංශය කියයි.

The post ලක්ෂ 12 ක මත්කුඩු ගල්කිස්සෙන් appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views