රිෂාද් බදුර්දීන් මන්ත්‍රීවරයා නිරෝධායනයට පල්ලන්සේන විශෝධන  මෂ්‍යස්ථානයට

රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය හමුවට පැමිණවීමෙන් පසු  මෙම මස  27 දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලද හිටපු අමාත්‍ය   පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාද් බදුර්දීන්මහතා නිරෝධායනය   සදහා  පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝධන  මෂ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කර ඇත.  

The post රිෂාද් බදුර්දීන් මන්ත්‍රීවරයා නිරෝධායනයට පල්ලන්සේන විශෝධන  මෂ්‍යස්ථානයට appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views