රියාජ්ගේ පෙත්සමේ අතුරු නියෝගය හෙට

රියාජ් බදියුදීන් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලනවාද ? නැත්ද ? යන වග අතුරු නියෝගය හෙට ( 21) ප්‍රකාශයට පත් කීරීමට අභියාචනාධිකරණය අද (20) තීන්දු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views