මෙරට ගුවන් ගමන් කලමනාකරණ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට පියවර

ගුවන් ගමන් කලමනාකරණ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට හැකිවන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් තොරතුරු කලාපය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයකට ලක් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

එකී අධ්‍යයනය සඳහා ඒකාබද්ධ විශේෂඥ උපදේශක සේවාවක සේවය ලබා ගැනීමට නියමිතව තිබෙන අතර මේ සඳහා සංචාරක ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වුණා.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් තොරතුරු කලාපය (Colombo Flight Information Region) ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු භූමි ප්‍රමාණය මෙන් 25 ගුණයක් පමණ වන අතර, එම ගුවන් තොරතුරු කලාපය තුළ ගුණාත්මක ගුවන් සංචරණ සේවා සැපයීමේ වගකීම සීමාසහිත ගුවන්තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම වෙත පැවරී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඉදිරියේ දී ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අපේක්ෂිත ධාරිතා ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය වන සේවාවන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය විසින් නියමකර ඇති ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ගුවන් ‍ගමන් සේවා, ක්‍රියාපටිපාටි හා ඒ හා බැඳුණු යටිතල පහසුකම් පවත්වා ගෙන යාම ද ශ්‍රී ලංකාව විසින් සිදුකළ යුතු බවයි රජය පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ හේතුවෙන් වර්තමාන අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් තොරතුරු කලාපය තුළ දැනට පවත්නා ගුවන් මාර්ග ව්‍යූහය කඩිනමින් නැවත සකස් කළයුතු අතර එය ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ “බාධා රහිත ගුවන් සංචරණ සේවා සංකල්පය”ට අනුගත වන අයුරින් සකස් කළයුතු වනවා.

The post මෙරට ගුවන් ගමන් කලමනාකරණ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට පියවර appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views