මිනුවන්ගොඩ කෝවිඩ් පොකුර පැතිරුණේ වෛරසය ප්‍රබල නිසා

මිනුවන්ගොඩ කෝවිඩ් පොකුර ව්‍යාප්ත වූයේ මෙවර වෛරසයේ ප්‍රබලත්වය වැඩිවීම නිසා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views