මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුරට තවත් 60ක්

මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුරට අද(20) පස්වරු 2.32 වන විට තවත් ආසාදිතයන් 60දෙනෙකු එක් වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views